Studiebeperkingen

Het volgen en afronden van een studie is een uitdaging. Het is echter niet voor iedereen even uitdagend. Studenten met een studiebeperking hebben een achterstand ten opzichte van de overige studenten. Zij komen net even wat meer uitdagingen tegen. Om het voor deze mensen mogelijk te maken om de studie succesvol af te ronden, zijn er hulpmiddelen beschikbaar. Daarnaast bepaalt de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek dat alle studenten recht hebben op begeleiding tijdens de studie.

Vergelijk zorgverzekeringen

Wat valt onder studiebeperkingen?

Vaak wordt er alleen gedacht aan lichamelijke en psychische aandoeningen en problemen wanneer het om studiebeperkingen gaat. Een lichamelijke handicap bijvoorbeeld, een burn-out, dyslexie of stotterproblemen. Maar de noemer van studiebeperkingen gaat veel verder.

Ingrijpende veranderingen in de familie en andere gebeurtenissen die jou belemmeren bij het behalen van goede resultaten tijdens de studie vallen onder de studiebeperkingen. De scholen en universiteiten begrijpen dat de mensen met studiebeperking extra tijd nodig hebben om de achterstand weg te werken, of voldoende resultaten te behalen. In sommige gevallen is extra tijd niet genoeg en is er extra studiebegeleiding of hulp nodig.

Besef wel dat de school of universiteit zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld moeten worden, zodat er rekening gehouden kan worden met de studiebeperking.

Wat is er mogelijk bij studiebegeleiding?

Wanneer een student een studiebeperking heeft, schrijft de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor dat er begeleiding geregeld moet worden. De school of universiteit waar jij studeert heeft zelf de mogelijkheid om er invulling aan te geven. Dit loopt sterk uiteen per onderwijsinstituut omdat de scholen zelf bepalen wat zij doen voor studenten met studiebeperkingen.

Zo kun je een mentor krijgen, in de vorm van een student die al verder is in de studie. Deze mentor kan jou tips en adviezen geven, waardoor de studiebeperking gedeeltelijk opgeheven wordt omdat je iemand hebt waarvan je advies kunt krijgen uit ervaring.

Heb je behoefte aan aanpassingen? Zorgt jouw studiebeperking er bijvoorbeeld voor dat je een aparte ruimte moet hebben voor het maken van examens, of heb je de mogelijkheid nodig om tentamens mondeling af te leggen vanwege stotteren? Dan moet je naar je decaan toe. Deze regelt de speciale voorzieningen voor de mensen met een studiebeperking.

Daarnaast zijn er uiteraard adviseurs en psychologen die vanuit de onderwijsinstelling advies kunnen geven en studenten met raad en daad bij kunnen staan.

Andere manieren om een studiebeperking af te zwakken

Uiteraard zijn er meer mogelijkheden voor de mensen met studiebeperkingen. Hieronder vallen:

  • Meer tijd voor het afronden van projecten
  • Meer tijd voor tentamens of mondelinge proeven in plaats van schriftelijk
  • Aanwezigheid bij werkcolleges in samenspraak met adviseurs of docent
  • Hulpmiddelen om de studie te kunnen voltooien

Mensen met een studiebeperking kunnen bij de DUO een verzoek indienen voor kwijtschelding van 1200 euro aan studiekost wanneer de studiebeperking gezorgd heeft voor extra kosten tijdens het studeren. Daarnaast hebben de verschillende onderwijsinstellingen eigen fondsen en potjes om de studenten met studiebeperkingen te helpen. Dit geld wordt dan gebruikt voor onder andere trapliften en spraaksoftware, wanneer dit nog niet aanwezig is.

Heb je bijzondere hulpmiddelen nodig, zoals begeleid vervoer van en naar school, dan kun je bij de gemeente een bijzondere uitkering aanvragen. Dit varieert van Wajong-ondersteuningen tot UWV en WMO oplossingen. De gemeente kan je daar meer over vertellen.

De meest voorkomende studiebeperkingen

Uiteraard zijn er bepaalde studiebeperkingen die vaker voorkomen dan andere studiebeperkingen. Wanneer je een van deze beperkingen hebt, heeft de school of universiteit in de meeste gevallen al ervaring met de manier waarop dit aangepakt kan worden.

ADHD

Steeds meer studenten hebben last van ADHD en dat is bijzonder vervelend. Deze mensen kunnen niet altijd langere tijden stilzitten en hebben vaak moeite met het bewaren van de aandacht. In de meeste gevallen wordt er een handeling aangeraden door de school. Kijk altijd even naar je zorgverzekering, zodat je weet welke behandelingen en medicatie binnen de dekking vallen en welke niet.

Faalangst

Faalangst is een bijzonder vervelende studiebeperking. Er is weinig over bekend onder de mensen die het niet hebben. Faalangst is niet zozeer het bang zijn voor het resultaat. Faalangst gaat veel verder: Studenten met faalangst in een hogere mate willen nergens aan beginnen omdat zij ervanuit gaan dat het toch verkeerd zal gaan. Faalangst drukt niet alleen een stempel op de studie.

Het is verstandig om direct contact op te nemen met de huisarts, die je door zal verwijzen naar een specialist. Deze behandelingen worden door de zorgverzekering vergoed.

Dyslexie

Dyslexie maakt het volgen van een studie lastig, omdat het lezen, spellen en schrijven op bepaalde momenten gewoon onmogelijk wordt door jouw aandoening. Dit wordt meestal een handicap genoemd en geen studiebeperking. Mensen met (aangetoonde) dyslexie kunnen aanspraak maken om meer studiefinanciering, maar ook begeleiding vanuit de onderwijsinstelling. Behandelingen voor dyslexie worden nagenoeg niet door de zorgverzekeraars gedekt.

Lichamelijke handicap

Een lichamelijke handicap is een zichtbare studiebeperking, en kan bijzonder vervelend zijn. Het zorgt ervoor dat je extra hulpmiddelen nodig hebt om te kunnen zitten, of te kunnen lopen door een gebouw heen zonder steunen. Heb je een lichamelijke handicap, neem dat niet alleen contact op met de onderwijsinstelling, maar ook met de gemeente. Deze kan hulpmiddelen en subsidies verstrekken om je verder te helpen.

Burn-out

Te veel stress, te veel druk of te veel spanning ineens. Het kan allemaal leiden tot een burn-out en dit is een serieuze studiebeperking die steeds vaker terugkomt. Het eerste wat je moet doen, is contact opnemen met de huisarts zodat er stappen ondernomen kunnen worden. Het bezoek aan de huisarts wordt uiteraard gedekt door je zorgverzekering. De behandelingen kunnen vergoed worden, dit ligt echter aan de zorgverzekeraar en de aanvullende pakketten die je hebt.

Stotterproblemen

Stotteren is een groter probleem dan gedacht wordt. Stotteren belemmert je niet alleen wanneer je een presentatie moet houden. Het zorgt er ook voor dat je geen vragen durft te stellen en minder contact hebt met andere studenten. Het is goed om contact op te nemen met jouw onderwijsinstelling, maar via de huisarts kun je ook verschillende behandelingen krijgen, die in de meeste gevallen gewoon vergoed worden door de zorgverzekeraar. Zeker wanneer je doorverwezen bent.

Psychische problemen, zoals Borderline

Er zijn steeds meer studenten die lijden aan Borderline. Heb je psychische problemen, meld dit dan in ieder geval aan de onderwijsinstelling. Daarnaast is het verstandig om via de huisarts een doorverwijzing te krijgen voor een behandeling. De behandelingen worden in de meeste gevallen gewoon gedekt door de zorgverzekering, je moet in 2018 echter wel eerst je eigen risico betalen.

Studiebeperking is meer een uitdaging dan beperking

Studenten met een studiebeperking hebben een achterstand ten opzichte van de andere studenten. Het is echter al lang niet meer zo dat mensen met een studiebeperking tegenover een onmogelijke klus staan. Er zijn verschillende hulpmiddelen en met de juiste begeleiding is het mogelijk om gewoon je eigen traject te doorlopen. Let wel op dat de mate van begeleiding per hogere school en universiteit kan verschillen.

Daarnaast is het altijd verstandig om op tijd aan te geven dat je een studiebeperking hebt. Vraag ook bij jouw onderwijsinstelling of het handig is om de gemeente in te schakelen: De onderwijsinstelling heeft ervaring met de aanpak van de individuele problemen.

Vergelijk zorgverzekeringen

Schrijf je gratis in, profiteer van de beste aanbiedingen voor jouw verzekering!

Top 5 Studenten verzekeringen

Bekijk de beste studenten zorgverzekering

Zorgverzekering vergelijken

Top 5 aanbieders

Andere studenten verzekeringen

 

Meer voordeel voor studenten:

 

Wij gebruiken cookies en als je onze site bezoekt ga je hiermee akkoord.