Basispakket zorgverzekeringen voor studenten

Voor alle mensen die in Nederland wonen of werken en ouder zijn dan 18 jaar is het verplicht om een zorgverzekering te hebben. Heb je dit niet, dan loop je niet alleen het risico dat de behandelingen in het ziekenhuis duur uit kunnen vallen, je krijgt ook een boete voor de periode waarin je niet verzekerd was. Het basispakket is de basis van de zorgverzekering. In het basispakket zitten veel elementen waarbij de zorgverzekeraar behandelingen vergoedt, maar het is lastig om snel te zien wat nou wel en wat niet vergoed wordt.

 

Vergelijk zorgverzekeringen

 

Het is belangrijk om na te gaan welke behandelingen wel en niet worden vergoed, vooral wanneer je student bent. Het basispakket is de meest goedkope variant van de zorgverzekering. Wanneer de zorg die jij nodig hebt niet wordt vergoed, dan is het afsluiten van aanvullende verzekeringen handig. Zo voorkom je dat er plots een aantal hoge rekeningen op de mat ligt. Die kun je namelijk niet echt gebruiken wanneer je jouw opleiding ook moet bekostigen.

Zorgverzekeraars mogen geen mensen weigeren die een basispakket aanvragen, ook niet wanneer de aanvrager student is. Het is goed om te weten dat de invulling van het basispakket bepaald wordt door de Nederlandse overheid zelf en deze is bij alle zorgverzekeraars gelijk. Binnen het basispakket vind je veel vergoedingen voor zorg waarmee jij in aanraking kunt komen, zoals een vergoeding voor een SOA-test, medicijnen, of vergoeding bij psychologische hulp. Hierbij vind je wel een aantal haken en ogen bij het basispakket van de zorgverzekeringen voor studenten. Er zijn soms maximale bedragen, andere keren zijn er bepaalde groepen die recht hebben op vergoeding en in weer andere gevallen wordt er gekeken naar de leeftijd.

Om het wat duidelijker te maken, vind je op deze pagina onderdelen van het basispakket, waarbij uitgelegd wordt in hoeverre de basisverzekering dit dekt voor studenten.

Medicijnen

In het basispakket van de zorgverzekeringen voor studenten vind je een vergoeding voor alle medicijnen die geregistreerd zijn in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Dit is een lange lijst met medicijnen die ingedeeld zijn naar de werkzame stoffen die zij bevatten en de mate waarin de stoffen in het medicijn aanwezig zijn. De zorgverzekeraar zal in de meeste gevallen de goedkoopste variant van de medicijnen vergoeden. Is het medicijn dat jij nodig hebt duurder dan de maximale vergoeding die in het basispakket opgenomen is, dan is een eigen bijdrage nodig om het medicijn te kunnen gebruiken.

Dat maakt het niet direct makkelijker, maar op de website van medicijnkosten kun je direct kijken of er een vergoeding is voor de medicatie die jij nodig hebt. Is dat niet het geval, of valt het medicijn in een duurdere groep, dan kun je direct kijken of er een goedkopere variant is van het medicijn dat wel vergoed wordt. Pas zelf je medicatie niet aan zonder eerst je huisarts of arts geraadpleegd te hebben. Het is niet in alle gevallen even verstandig om te kiezen voor de goedkoopste optie, zeker niet wanneer je meerdere medicijnen nodig hebt op dagelijkse basis.

Tandarts

De tandarts is een geval apart. Wanneer je nog geen 18 jaar bent, wat zeldzaam is onder de studenten, dan worden de meeste behandelingen door de basisverzekering vergoed. Je kunt denken aan het vullen van gaatjes, maar ook tandvleesbehandelingen en verdovingen worden vergoed wanneer je nog geen 18 geworden bent. Goed om in de gaten te houden wanneer je bijna 18 wordt, want na je 18de krijg je veel minder vergoedingen van de zorgverzekering. Een uitneembaar kunstgebit valt onder de vergoedingen, maar ook röntgenonderzoeken en de kaakchirurg na doorverwijzing door de tandarts vallen onder behandelingen waar vergoedingen voor te krijgen zijn.

Daarnaast zijn er bepaalde ingrepen die vergoed worden voor mensen van alle leeftijden. Deze behandelingen hebben voornamelijk te maken met aangeboren of ontwikkelde afwijkingen in de mond waar speciale behandelingen voor nodig zijn. Daarnaast worden uitneembare protheses ook vergoed voor de mensen die een erge stoornis of afwijking hebben. Dit moet echter wel zo erg zijn dat je hier op dagelijkse basis last van hebt en niet kunt functioneren. Dit is het geval wanneer je bijvoorbeeld niet kunt eten of drinken, of als je niet naar buiten durft vanwege jouw tanden.

Fysiotherapie

Ook bij fysiotherapie is het goed om er gebruik van te maken wanneer je nog geen 18 bent, omdat er na je 18de verjaardag ineens veel minder vergoedingen te krijgen zijn. Heb je een chronische aandoening, dan worden de fysiotherapie behandelingen pas volledig vergoed vanaf de 21ste behandeling. Alle voorgaande behandelingen vallen dus niet onder de vergoedingen. Bekkenfysiotherapie is hierop een uitzondering. Heb je last van incontinentie, dan worden er maximaal 9 behandelingen per jaar vergoed. Behandelingen voor etalagebenen worden tot maximaal 37 behandelingen per jaar vergoed.

Wanneer je student bent en regelmatig gebruik moet maken van fysiotherapie vanwege een herstel of een bepaalde aandoening, dan is het verstandig om te kijken naar aanvullende pakketten waarin fysiotherapie opgenomen is. Je kunt zelf makkelijk uitrekenen of je de premie terugverdient met de behandelingen die dan wel vergoed worden. Dit is interessant voor de mensen die wel een vergoeding willen hebben voor de eerste twintig behandelingen die niet in het basispakket zitten, of de mensen die niet aan een chronische aandoening lijden, maar die bezig zijn met herstel, of een aandoening hebben die niet voorkomt op de lijst met chronische aandoeningen waar een vergoeding voor gegeven wordt door de zorgverzekeraars.

Huisarts

Omdat zorg beschikbaar moet zijn voor alle mensen die een zorgverzekering hebben, is besloten om de huisarts een speciale positie te geven binnen het zorgstelsel. Alle bezoeken, behandelingen en consulten bij de huisartsen worden vergoed door de zorgverzekering en dit zit in het basispakket. Er wordt hierbij op geen enkel moment gerekend op een eigen bijdrage of eigen risico, omdat er geen drempel mag zijn om de huisarts te bezoeken. Er zijn dan ook geen aanvullende verzekeringen af te sluiten voor de bezoeken aan een huisarts, omdat dit volledig in het basispakket valt, ook voor studenten.

Ben je student en ben je verhuisd naar de stad waar je studeert? Denk er dan eens goed over na of je niet beter kunt wisselen van huisarts. Veel studenten hebben nog de huisarts die zij in hun ouderlijk huis hadden, maar zijn alleen in de weekenden daar. Dan kan het verstandiger zijn om van huisarts te veranderen, zodat je altijd hulp in de buurt hebt van waar je woont. Tientallen kilometers reizen om naar je eigen huisarts te komen is niet ideaal, en voor de vergoedingen in het basispakket maakt het niet uit bij welke huisarts je ingeschreven staat.

Hulpmiddelen

In het basispakket zijn vergoedingen opgenomen voor hulpmiddelen, maar deze vergoedingen hebben een maximaal bedrag en vaak geldt er een eigen bijdrage of een maximale tijd waarbinnen je de hulpmiddelen mag gebruiken. Kijk altijd eerst even na of je bij jouw zorgverzekeraar toestemming moet vragen voor het aanschaffen van hulpmiddelen. Deze moeten nagenoeg altijd aanbevolen zijn door een huisarts of medisch specialist. Onder hulpmiddelen worden bijvoorbeeld speciale matrassen gerekend, of hulpmiddelen om de trap op te komen tijdens een revalidatieperiode.

Hoewel de meeste hulpmiddelen die opgenomen zijn in het basispakket niet interessant zijn voor studenten, is het goed om er rekening mee te houden dat bepaalde revalidatieperiodes lang kunnen duren en intensief kunnen zijn. Staat er een grotere ingreep op de planning of heb je altijd al hulpmiddelen nodig, kijk dan even na hoe het zit met de dekking bij de zorgverzekeraar waarbij jij een verzekering hebt. Het is altijd mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten voor de hulpmiddelen, zodat er meer hulpmiddelen vergoed worden en de vergoedingen ook hoger uit zullen vallen.

Psychologische hulp

Psychologische hulp is een element binnen de basisverzekering met bijzonder veel haken en ogen. In alle gevallen moet je door de huisarts behandeld of doorverwezen worden. Wanneer de huisarts of een POH-hulpverlener de zorg verleent, dan is dit volledig door het basispakket gedekt. Hierbij hoef je zelf niets te betalen, ook geen eigen risico. In de meeste gevallen worden de patiënten echter doorverwezen naar de GGZ, ofwel eerstelijns ofwel tweedelijns. Hier lopen de vergoedingen uiteen.
De zorg door de GGZ wordt volledig vergoed op het moment dat je bent doorverwezen door een huisarts of een medisch specialist. Met de verkregen verwijsbrief heb jij toestemming om je bij een specialist te laten behandelen. Er moet tevens een vastgestelde diagnose zijn op basis van DSM IV.

Er zijn echter veel uitzonderingen en alles begint bij de huisarts of de medisch specialist. Ben je student en heb je regelmatig een afspraak staan bij de psycholoog, om welke reden dan ook, dan is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten op dit gebied. Ook hier kun je aan de hand van de premie en de dekking berekenen wat de beste optie is voor jou.

Dekking in het buitenland

Ga je tijdelijk naar het buitenland voor een vakantie, of een studiebezoek? Dan is het goed om te weten dat de basisverzekering hier de zorg ook vergoedt, maar alleen tot 100% van de prijzen die in Nederland gerekend wordt. Zijn de prijzen hoger in het land waar je bent, dan zal je het verschil zelf moeten bekostigen. Het is goed om hier even bij stil te staan, want de prijzen voor de zorg kunnen sterk verschillen van land tot land. Dat betekent dat er een flink prijskaartje kan hangen. Ben je van plan om langere tijd in het buitenland te verblijven, op uitwisseling bijvoorbeeld, dan kun je een aanvullende verzekering aansluiten zodat de extra kosten beter gedekt worden door de zorgverzekering.

Houd goed in de gaten dat de Nederlandse zorgverzekering niet meer geldt op het moment dat je gaat werken in het buitenland. Hieronder valt ook de betaalde stage. Kies je voor een betaalde stage, zorg er dan voor dat de zorgverzekering geregeld wordt in het land waar je verblijft, je hebt dan namelijk geen recht meer op de vergoedingen van de Nederlandse zorgverzekeraar en wanneer je het niet goed geregeld hebt, zal je alle kosten die je maakt zelf moeten betalen wanneer je een baan of betaalde stage hebt.

Ziekenhuis

Op het moment dat je doorverwezen wordt naar het ziekenhuis door de huisarts of met spoed naar het ziekenhuis moet voor een medische ingreep die onder medisch specialistische zorg valt, wil je niet nadenken over de dekking van je zorgverzekering. Je wilt ook niet een behandeling af moeten slaan omdat je er geen geld voor hebt. Daarom zijn alle behandelingen in het ziekenhuis die noodzakelijk zijn opgenomen in het basispakket. Hieronder valt ook het verblijf in het ziekenhuis of instelling van de GGZ, zolang deze maar noodzakelijk is. Voor het verblijf in het ziekenhuis of een zorginstelling geldt wel het eigen risico, het is goed om hier rekening mee te houden bij het eigen risico van de zorgverzekering.

Bij alle zorgverzekeraars is het ziekenhuis opgenomen in het basispakket. Dit is verplicht door de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat niemand in levensbedreigende omstandigheden hoeft te verkeren omdat de dekking van de zorgverzekering niet voldoende is om een operatie te ondergaan.

Anticonceptie & SOA test

Alle vrouwen tot 21 jaar krijgen anticonceptie uit het basispakket. Dit kan de pil zijn, een implanon, de Nuvaring, Evrapleister, Mirenaspiraal, de prikpil, een pressarium of een koperspiraaltje. Wanneer je ouder bent dan 21, wordt de anticonceptie niet langer vergoed door het basispakket. Wil je een vergoeding krijgen voor de anticonceptie, dan kun je hier een aanvullende verzekering voor afsluiten. Ook hier geldt dat een simpele rekensom laat zien of het geld oplevert, of geld zal kosten.

Bij de SOA test is het net even iets anders. Alle jongeren onder de 25 jaar vallen in de risicogroep en dat betekent dat zij de SOA test kunnen laten doen. Er wordt gekeken naar de instantie die je onderzoekt en de vraag of je onderdeel uitmaakt van een risicogroep. Mensen met veel seksuele contacten vallen hierin en mensen onder de 25 ook. Dat betekent dat de meeste studenten de SOA test vergoed krijgen. Dit is zo bepaald om het aantal geslachtsziektes terug te brengen. Dit aantal stijgt namelijk al langere tijd gestaag in Nederland.

Val je niet onder de risicogroepen en laat je een SOA test doen, dan wordt dit niet vergoed en zal je alles zelf moeten betalen.

Ziekenvervoer

Er zijn verschillende vormen van ziekenvervoer die vergoed worden door het basispakket. Hierbij geldt ambulancevervoer of andere vormen van noodzakelijk vervoer, waaronder de traumahelikopter, maar vervoer met eigen transportmiddelen worden ook vergoed. Hieronder wordt ook de taxi gerekend, hiervoor krijg je maximaal 0,31 euro per kilometer wanneer de medische indicaties van toepassing zijn.

Ook hier geldt dat dit in het basispakket opgenomen is om het mogelijk te maken voor iedereen om in levensbedreigende omstandigheden naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling te komen.

Overige vergoedingen

Naast alle genoemde punten zijn er nog een aantal vergoedingen die in het basispakket opgenomen zijn. Hieronder valt abortus, wat van toepassing kan zijn bij studentes die ongewild zwanger worden. Dit proces begint ook bij een bezoek aan de huisarts, die meer informatie kan geven of je direct door kan verwijzen. De meeste klinieken houden een grens aan van 22 weken, maar officieel is de grens voor abortus 24 weken.

Daarnaast kun je een audiologisch onderzoek laten doen om je gehoor te laten testen, dit wordt vergoed wanneer je een verwijsbrief van de huisarts hebt. Cosmetische ingrepen worden ook vergoed, al geldt dit alleen voor besnijdenissen, bovenooglidcorrecties en borstprotheses voor (transgender)vrouwen die geen eigen borstgroei hebben. Ook dieetadvies kan in het basispakket vallen wanneer je hier een medische reden voor hebt, zoals allergie of diabetes.

Erfelijkheidsonderzoek, ergotherapie, ketenzorg, logopedie, kraamzorg en revalidatie worden ook (deels) vergoed vanuit het basispakket wanneer je aan de voorwaarden voldoet. Wil je stoppen met roken omdat het leven als student al duur genoeg is, dan kun je eenmaal per jaar een vergoeding krijgen voor het stoppen met roken programma dat je volgt. Hierbij wordt wel het eigen risico gebruikt, wanneer je dit nog niet opgemaakt hebt.

Ben je zwanger geworden en wil je een zwangerschapsonderzoek (echo) laten doen, dan valt dit ook onder de dekking van het basispakket.

Eigen risico

Het eigen risico voor 2018 is vastgesteld op €385. Dit is het verplichte eigen risico, het vrijwillig eigen risico kan 500 euro hoger liggen dan het verplichte eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen bij de zorg die je nodig hebt, wanneer dit onder het eigen risico valt. Bepaalde ingrepen en zorg vallen hier niet onder.

Eigen bijdrage

Voor bepaalde ingrepen en vormen van zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dat betekent in feite niet veel meer dan dat je een deel van de kosten zelf zal moeten betalen. Dit heeft niets te maken met het eigen risico, de eigen bijdrage is een deel van de rekening die door de verzekerde betaald moet worden omdat dit zo afgesproken is.

Collectiviteitskorting

De zorgverzekeraars kunnen een grotere groep klanten korting geven, omdat deze bijvoorbeeld allemaal een studentenverzekering nodig hebben en daarmee een soortgelijk pakket hebben. Dit wordt de collectiviteitskorting genoemd. Dit gaat niet alleen voor studenten op, bepaalde branches maken hier bijvoorbeeld ook gebruik van.

Zorgkeuze

Zorgkeuze is een belangrijk begrip. De inhoud van de basisverzekering is gelijk bij alle zorgverzekeraars, maar de invulling verschilt. Zorgkeuze is het zelf kunnen kiezen welke specialist of welk ziekenhuis je kiest voor een bepaalde behandeling. Volledig vrije zorgkeuze betekent vaak de hoogst mogelijke premie.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Wil je weten of jouw medicijnen vergoed worden door de basisverzekering? Dan is het goed om te kijken of deze opgenomen zijn in het geneesmiddelenvergoedingssysteem. Wanneer de medicijnen hier niet in staan, is er geen vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk.

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet die vanaf 2006 geldt, is het systeem dat het zorgstelsel opgezet heeft dat we nu kennen, met de verplichte zorgverzekering waarbij een basisverzekering verplicht is en aanvullende verzekeringen afgesloten kunnen worden.

Veranderingen van het zorgstelsel in 2018

Ieder jaar zijn er aanpassingen in het zorgstelsel en de regels rond de zorgverzekeringen. In 2018 stijgen de nominale premies, maar de maximale zorgtoeslag per huishouden neemt ook toe. Het eigen risico blijft, zoals afgesproken, gelijk en het basispakket wordt uitgebreid met een aantal elementen die interessant kunnen zijn voor studenten.

Vergelijk zorgverzekeringen

Reacties zijn gesloten.

Advertentie alle paginas

hier moet een advertentie komen

Hoi, ik ben Evelien. Leuk dat je bij ons op de website bent. Met zorg hebben we alle producten en pagina's samengesteld. We hopen dat je hiermee direct vindt wat je zoekt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Over welke verzekering wil je op de hoogte blijven? Maak hieronder direct je keuze.


Studenten verzekering vergelijken, wij zetten o.a. de volgende verzekeraars voor je op een rij.

Wij gebruiken cookies en als je onze site bezoekt ga je hiermee akkoord.